V objednávkach uvádzajte:

  1. Názov spoločnosti
  2. Dátum prepravy
  3. Čas prepravy
  4. Miesto pristavenia *
  5. Ciež a smer trasy
  6. Mená cestujúcich
  7. Meno objednávateža, tel. kontakt
  8. Spôsob platby
  9. Poznámka - uvádzajte doplňujúce informácie

     *) pri príletoch uvádzajte číslo letu, resp. odkiaž klienti priletia

Objednávanie prebieha zväčša elektronickou formou, spravidla 24 hodín pred uskutočnením prepravy. Vaše objednávky sú okamžite zapracované do nášho informačného systému, následne optimalizované, pridelené, priebežne sledované, vyhodnotené a archivované.

 

Vaša spokojnosť - náš cieľ !!!