Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a)vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b)vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
c)cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade.

covid19 3

V zmysle horeuvedeného zákona preprava prebieha za požitia rúšok u vodiča aj cestujúcich a dezinfekcie rúk.

V osobných vozidlách sa môžu prevážať len 2 osoby na zadných sedadlách.

Naše vozidlá sú po každom požití dezinfikované a naši vodiči sú pravidelne testovaní na ochorenie Covid-19.