Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) vodič musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
b) vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

covid19 3

V zmysle horeuvedeného zákona preprava prebieha za použitia rúšok u vodiča aj cestujúcich a dezinfekcie rúk.

Naše vozidlá sú po každom použití dezinfikované a všetci naši vodiči sú zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19.