1. Názov spoločnosti

2. Dátum prepravy

3. Čas prepravy

4. Miesto pristavenia *

5. Cieľ a smer trasy

6. Mená cestujúcich

7. Meno objednávateľa, tel. kontakt

8. Spôsob platby

9. Poznámka – uvádzajte doplňujúce informácie

*) Pri príletoch uvádzajte aj číslo letu, resp. odkiaľ priletí

Objednávanie sa riadi Prepravným poriadkom, prebieha spravidla elektronickou formou, najneskôr deň pred uskutočnením prepravy. Vaše objednávky sú okamžite zapracované do nášho informačného systému, následne optimalizované, prideľované, priebežne sledované, vyhodnotené a archivované v súlade s GDPR.

*** Vaša spokojnosť - náš cieľ ***